Ερευνητική εργασία

Στη προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων μας και στην εξεύρεση και τυποποίηση νέων προϊόντων, η Mellifora προβαίνει σε ειδικές ερευνητικές μελέτες. Σ΄ αυτό το στάδιο, μελετάμε την επίδραση της πρόπολης στη μικροβιακή ανάπτυξη και το κατά πόσο μπορεί αυτή να προστατέψει τα προϊόντα μας από την ανάπτυξη των βακτηρίων και των μυκήτων. Ελέγχουμε ακόμη τις παραγωγικές μας διαδικασίες και τις βελτιώνουμε ώστε να αυξήσουμε την αντοχή των προϊόντων μας στο χρόνο, χωρίς να προσθέσουμε χημικά συντηρητικά.