Περίληψη ανακοίνωσης στο 7ο Συνέδριο Μυκητολογίας

Συμμετέχουμε με ανακοίνωση των ερευνητικών μας αποτελεσμάτων στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας, 3-5 Νοεμβρίου 2017. Το θέμα του συνεδρίου είναι: "Μυκητιακές λοιμώξεις: μια συνεχής πρόκληση"

Περίληψη:

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ CANDIDA ALBICANS

Μαμούχα Σ. (1), Λιάπης Β. (2), Προμπονά Α. (1)

(1) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 15341 Αγ. Παρασκευή, Αττική, smamouha@yahoo.com

(2) Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Μονής Πετράκη 10-12, 11521 Αθήνα, Αττική

Εισαγωγή: Οι μυκητιάσεις παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της αυξημένης συχνότητάς τους σε ανοσοκατασταλμένους κυρίως ασθενείς. Aποτελούν το πέμπτο κατά σειρά αίτιο νοσοκομειακής λοιμώξεως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το είδος Candida albicans να παραμένει ένα από τα πιο κοινά μυκητιακά παθογόνα καθώς απομονώνεται σε ποσοστό περίπου 70%. Η χορήγηση αντιμυκητιακών φαρμάκων έχει οδηγήσει στη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών. Συνεπώς, η ανάγκη για νέους αντιμικροβιακούς παράγοντες κρίνεται επιτακτική. Σκοπός: Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αντιμυκητιακή δράση φυτικών αιθερίων ελαίων και εκχυλισμάτων έναντι κλινικών στελεχών C. albicans. Τα εξεταζόμενα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται ως φυσικά συντηρητικά συστήματα στον Τομέα της Κοσμετολογίας. Υλικά και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν φυτικά αιθέρια έλαια και αιθανολικά, υδατικά εκχυλίσματα υπέργειου τμήματος φυτικών ιστών. Οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόστηκαν στις βιοδοκιμές ήταν η

Διάχυση Αντιμικροβιακής Ουσίας σε Στερεό Θρεπτικό Υπόστρωμα (Disk Diffusion Assay) και Διάχυση Αντιμικροβιακής Ουσίας από Βοθρία (Agar Well Diffusion Assay). Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Τα αιθέρια έλαια προκάλεσαν αναστολή ανάπτυξης των μυκήτων σε αντίθεση με τα φυτικά εκχυλίσματα. Τα πιο δραστικά αιθέρια έλαια ήταν από τα είδη του γένους Citrus.

Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή εκτελείται σε συνεργασία με την εταιρεία φυσικών καλλυντικών Mellifora (εδρεύει στον Όλυμπο), η οποία παρείχε τα φυτικά εκχυλίσματα και τη χρηματοδότηση του έργου.

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF PLANTS ESSENTIAL OILS AND EXTRACTS AGAINST CANDIDA ALBICANS

Mamoucha S. (1), Liapis V. (2), Prombona A. (1)

(1) Institute of Biosciences and Applications, National Centre for Scientific Research DEMOKRITOS, 15341 Ag. Paraskevi, Attiki

(2) Army Share Fund Hospital, Monis Petrakis 10-12, 11521 Athens, Attiki

Introduction: Fungal infections (F.I.) are of great interest due to the increasing rates observed in patients with immunosuppression. Among the hospital-acquired infections F.I. are the fifth leading cause for patients in the Intensive Care Unit. Candida albicans strains are one of the most common pathogenic fungi which are isolated at a proportion of approximately 70% from clinical samples. Since the administration of antifungal medication results in resistant strains, there is an urgent need to screen for new antimicrobial compounds. Scope: In the present work, essential oils and extracts of plants, which are used as natural preservatives in the field of Cosmetology, were studied for their antifungal activity. Materials and Methods: Plant essential oils and extracts were from the upper part of plant tissues. Bioactivity tests were performed by two methods: Disk Diffusion Assay and Agar Well Diffusion Assay. Ten clinical strains of C. albicans were used as test-microorganisms. Results: Only essential oils presented antifungal activity. Oils from Citrus species were the most active against C. Albicans, as they exhibited greater inhibition activity.

Acknowledgement: The research is carried out in collaboration with the company of natural products Mellifora which provided the plant extracts and all necessary financial support.

Υπεύθυνος εργασίας: Μαμούχα Σταυρούλα, email: smamouha@yahoo.com, τηλ: 6932476042