Περίληψη ανακοίνωσης στο Συνέδριο

Ελληνική φυτική βιοποικιλότητα: Αξιοποίηση αντιμικροβιακής δράσης αιθερίων ελαίων και εκχυλισμάτων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Μαμούχα Σ. (1), Λιάπης Β. (2), Προμπονά Α. (1)

(1) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 15341 Αγ. Παρασκευή, Αττική, smamouha@yahoo.com

(2) Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Μονής Πετράκη 10-12, 11521 Αθήνα, Αττική

Η Μεσογειακή λεκάνη περιλαμβάνεται στα «θερμά σημεία» βιοποικιλότητας του πλανήτη (Global Biodiversity Hot Spots) με την Ελλάδα να φιλοξενεί τη μεγαλύτερη φυτική ποικιλότητα ανά μονάδα επιφάνειας. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα φύονται 6.600 είδη και υποείδη αγγειόσπερμων από τα οποία 500-600 χαρακτηρίζονται ως αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Α.Φ.Φ.). Η εντατική έρευνα και βιοτεχνολογική αξιοποίηση των Α.Φ.Φ. οδήγησε σε ανάπτυξη του πρωτογενούς αγροτικού τομέα αλλά και δημιουργία νέων, σύγχρονων μονάδων καλλιέργειας Α.Φ.Φ. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα Α.Φ.Φ. τα οποία εξετάστηκαν για την αντιμικροβιακή τους δράση. Ο σκοπός της έρευνας είναι η επιλογή φυτικών εκχυλισμάτων ή/και αιθερίων ελαίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως φυσικά συντηρητικά σε φυτικά προϊόντα κοσμετολογίας. Για τις βιοδοκιμές χρησιμοποιήθηκαν 4 πρότυπα βακτηριακά στελέχη. Εφαρμόστηκαν οι τεχνικές Διάχυση Αντιμικροβιακής Ουσίας σε Στερεό Θρεπτικό Υπόστρωμα (Disk Diffusion Assay) και Διάχυση Αντιμικροβιακής Ουσίας από Πηγαδάκια (Agar Well Diffusion Assay). Τα πιο δραστικά αιθέρια έλαια ήταν από τα είδη του γένους Citrus. Σημαντικότερη ήταν η αναστολή ανάπτυξης των θετικών κατά Gram μικροοργανισμών.

Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή εκτελείται σε συνεργασία με την εταιρεία φυσικών καλλυντικών Mellifora (εδρεύει στον Όλυμπο), η οποία παρείχε τα φυτικά εκχυλίσματα και τη χρηματοδότηση του έργου.

Plant biodiversity of Greece: Utilization of aromatic and medicinal plants’ essential oils and extracts for their antimicrobial activity

Mamoucha S. (1), Liapis V. (2), Prombona A. (1)

(1) Institute of Biosciences and Applications, National Centre for Scientific Research DEMOKRITOS, 15341 Ag. Paraskevi, Attiki

(2) Army Share Fund Hospital, Monis Petrakis 10-12, 11521 Athens, Attiki

The Mediterranean Basin is one of the Global Biodiversity Hot Spots. Greece hosts the largest plant biodiversity per unit of area basis. From the 6.600 species and sub-species of angiosperms, 500-600 are characterized as aromatic and medicinal plants (A.M.P.). In the recent years, there is an increasing demand on natural pharmaceutical and cosmetic products, based on A.M.P. constituents. This resulted in the extended cultivation of medicinal plants on new farming areas. In the present research, essential oils and extracts of A.M.P. were studied for their antimicrobial activity. The goal of our investigation is the utilization of plants’ extracts as natural preservatives in cosmetics. Bioactivity tests were performed by Disk Diffusion Assay and Agar Well Diffusion Assay. Four standard bacterial strains were used. Essential oils from Citrus species were the most active and exhibited greater inhibition activity against gram positive than gram negative bacteria.

Acknowledgement: The research is carried out in collaboration with the company of natural products Mellifora which provided the plant extracts and all necessary financial support.